| |
topMenuDividertopMenuDividertopMenuDividertopMenuDivider

DIVARI s.r.o.:

Spoločnosť DIVARI s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená zakladateťskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice c. N 943/2003, Nz 63739/2003 zo dna 28.07.2003.

Spoločnosť zapísaná: Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka císlo: 29449/B

Spoločnosť DIVARI s.r.o. sídli na ulici:
Elektrárenskej číslo 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35 863 943 

Spoločnosť sa zaoberá:

1. Veľkoobchodným a maloobchodným predajom vína.
2. Prenájom: Krátkodobé a dlhodobé preskladnenie tovaru v chladiarenských a skladových priestoroch.


DIVARI Hungary Kft.:

Maďarské zastúpenie firmy bolo založené 12. októbra 2006. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Obvodného Súdu Pesť pod identifikačným číslom 13-09-110346.
Hlavnou činnosťou firmy DIVARI Hungary Kft. je veľkoobchod s vínom z oblastí Nového Sveta.

©2005 Isotoxin Industries