| |
topMenuDividertopMenuDividertopMenuDividertopMenuDividertopMenuDivider
BODEGAS ETCHART
 

Yesterday

The first Torrontes vines were planted in 1850 on La Florida vineyards in Cafayate, province of Salta, Argentina. These vineyards situated at the foot of the Andes give birth to one of the highest vinicultures in the world.
When Arnaldo B. Etchart acquired the vineyards in 1983, he imprinted it with own energy and drove giving rise to the true vinicultural development of the region. Within a short period of time some other French varieties were added – Cabernet Sauvignon, Chardonnay, malbec, Merlot – and the vineyards grew from almost 65 hectares to the 300 that the winery possesses today.

 

In 1975 The winery settled down in the main vinicultural area of the country: Mendoza.
After five years of working together, in 1996 th winery grants the French group Pernod Ricard its great legacy. The combination between technology and tradition gives nirth to an innovative company that makes substantial investments – in vineyards improvement, training of technicians, world-known experts advice – and seeks for excellency in its wines in order to move towards new markets.

Today

At the foothills of the Andes 1100 meters above sea level in Lujan de Cuyo and 1750 metres above sea level in Cafayate – the vineyards of the Winery are bathed in sunlight throughout the 365 days of the year. This microclimate with high thermal amplitudes and an average of 14ºC and 18ºC a year respectively is combined with the deep sandy soil – assuring good drainage – creating the perfect conditions that allow for the production of high quality fine wines with varietals that show intense colours and highly concentrated aromas.
Today these vineyards stretch across 450 ha. The 50% of the area is dedicated to white varieties such as Torrontes and Chardonnay and the rest to red varieties like Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Tannat, Cabernet Franc and Pinot Noir.
These and many other grapes, with intense personality properties, are the ones that give birth to one of our most famous range wines Etchart Privado.

 

 

Podnebie: teplé, suché

Medóza leží v oblasti vplyvu teplého stepného podnebia. Slnko tu svieti 320 dní v roku. Letné teploty sa vyšplhajú až na 42 °C. Teploty v noci klesajú o 15 °C. Vysoké teplotné rozdiely zamedzujú, aby sa víno stalo ťažkopádnym, udržujú v hrozne kyseliny a v červených vínach podporujú tvorbu trieslovín. Jediným poveternostným rizikom je ľadovec v horúcich letných mesiacoch. Zimy sú mierne.

Pôda: piesčitá

Klasickým tipom vedenia viniča je „ Parral “ 2 m vysoká pergola pri ktorej sa vedú ramená na štyri strany. Moderné vedenie je  na drôtenke tipu dvojitý kordón a lýra.
V Argentíne ja väčšina viniča neštepená. Rastie na starých európskych podpníkoch a nie je chránená proti filoxére. Pravá múčnatka – Oidium ja neznáma a perenospóra sa vyskytuje len zriedkavo.

Pohorie: Andy, Kordillery

Odrody: najčastejšie pestovanou odrodou v oblasti Mendóza je Alexandrijský muškát.
Torrontés  patrí medzi najznámejšie pestované biele odrody, ktoré sa pestujú vo vysoko položených údoliach Ánd na severe. Je to korenisté víno ako Muskateller a nestráca rýchlo kyseliny. Argentínčania ho nazývali  „Crazy White“ ( bláznivé biele ). Veľmi dôležitou odrodou je Pedro Ximénes, ktoré je základom pre výrobu sladkého cherry.
Provincia Mendoza je mierne teplým podnebím predurčená na výrobu červených vín, predovšetkým Cabernetu Sauvignonu a Malbecu. Z bielych odrôd sú to najmä Chardonnay a Rizling rýnsky.
Odroda Malbec dáva v Argentíne tmavo sfarbené, bohaté, koncentrované víno s vlastnou osobitosťou. Táto odroda prišla do Argentíny už na začiatku 20. storočia. V 60. rokoch sa vysadilo vyše 20 000 ha.
Zavlažovanie: Vinice v nadmorskej výške od 600 – 1200 m. n. m, s piesčitou pôdou z množstvom minerálov, je nutné počas leta zavlažovať pretože 4 mesiace je úplné sucho a priemerné vodné zrážky za rok sú 180 mm. Závlahy sú dva druhy: podmokom – vodou privedenou z Ánd z topiacich sa ľadovcov. kvapkovým zavlažovaním – moderný spôsob privádzania vody cez perforované hadice priamo ku koreňom viniča.

 
  Vinohradníctvo:

Celková plocha vinohradov: 204 000 ha
Z toho svetlo červené: 99 036 ha
Stolové hrozno a hrozienka: 10 750 ha
Ročná výroba vína: 13 – 16 miliónov hl
Podiel exportu: 3 %
Domáca spotreba: 41l na osobu za rok

Argentínske vinárske zákony

Za stolové vína sa považujú všetky vína vyrobené zo svetlo červených odrôd ako Criolla a Ceresa.
Akostné vína sú vo všeobecnosti vína z ušľachtilých odrôd Cabernet Sauvignon, Chardonnay atď. Musia obsahovať najmenej 75% uvádzanej odrody a ročníka. Do roku 1998 neplatilo nariadenie o určení pôvodu vína. Pristúpenie do DO je však dobrovoľné, štátna kontrola zatiaľ neexistuje.

Export : USA 21%
             Veľká Británia 21%
             Japonsko 7,5 %
             ostatné pod 7 %

Vinohradnícke oblasti: Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendóza, Rio Negro, Chubut. 

©2005 Isotoxin Industries